تبلیغات
متفرقه - آنگاه که خدا را می بینی و بنده ی خدا را نادیده می گیری ...
همیشه حرفی را بزن که بتوانی بنویسی،چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی و چیزیی را امضا کن که بتوانی پایش بایستی

آنگاه که خدا را می بینی و بنده ی خدا را نادیده می گیری ...

سه شنبه 5 اردیبهشت 1391 11:15 ب.ظ

نویسنده : محمد

آنگاه که غرور کسی را له می کنی ،

آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی ،

آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی ،

آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری ،

آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خردشدن غرورش را نشنوی،

آنگاه که خدا را می بینی و بنده ی خدا را نادیده می گیری ...

می خواهم بدانم ، دستانت را به سوی کدام آسمان دراز می کنی

  تا برای خوشبختی خودت دعا کنی؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -