تبلیغات
متفرقه - از 3 نفر هرگز متنفر نباش....
همیشه حرفی را بزن که بتوانی بنویسی،چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی و چیزیی را امضا کن که بتوانی پایش بایستی

از 3 نفر هرگز متنفر نباش....

چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391 11:22 ق.ظ

نویسنده : محمد

فروردینی ها، مهری‌ها، اسفندی ها
... چـون
بهتـرینن
 


... 3 نفر رو هرگز نرنجون:
اردیبهشتی ها ، تیری ها ، دی ـی ها
... چـون صادقن3 نفر رو هیچوقت نذار از زندگیت برن:
شهریوری‌ ها ، آذری‌ ها ،آبانی ها
... چـون به درد دلت گوش میدن3 نفر رو هرگز از دست نده:
مرداد ـی ها ، خرداد ـی ها ، بهمن ـی ها
... چـون دوست ِ واقعی اندیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -