تبلیغات
متفرقه - به یاد داشته باش دوست عزیز من خدا می تواند
همیشه حرفی را بزن که بتوانی بنویسی،چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی و چیزیی را امضا کن که بتوانی پایش بایستی

به یاد داشته باش دوست عزیز من خدا می تواند

شنبه 23 اردیبهشت 1391 04:37 ب.ظ

نویسنده : محمد

When you feel unlovable, unworthy and unclean,

when you think that no one can heal you,

Remember, Friend,

God Can.

وقتی احساس می‌کنی قابل دوست داشتن نیستی

وقتی احساس بی لیاقتی و نا پاکی می کنی

وقتی احساس می کنی کسی نمی تواند دردهای تو را التیام ببخشد

به یاد داشته باش دوست عزیز من

خدا می تواند


When you think that you are unforgivable

for your guilt and your shame

Remember, Friend,

God Can.

وقتی احساس می‌کنی قابل بخشش نیستی

برای شرم و گناه هایت

به یاد داشته باش دوست عزیز من

خدا می تواند


When you think that all is hidden

and no one can see within

Remember, Friend,

God Can.

وقتی فکر می کنی همه چیز پنهان است

و هیچکس نمی تواند درون را ببیند

به یاد داشته باش دوست عزیز من

خدا می تواند


And when you have reached the bottom

And you think that no one can hear

Remember my dear Friend

God Can.

وقتی به انتها می رسی و گمان می‌کنی 

کسی نیست تا صدایت را بشنود

به یاد داشته باش دوست عزیز من

خدا می تواند

 

And when you think that no one can love

The real person deep inside of you

Remember my dear Friend,

God Does.

وقتی گمان میبری کسی نمی تواند

به خود واقعی درون تو عشق بورزد

دوست عزیز من به یاد داشته باش

خدا می تواند.

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -