تبلیغات
متفرقه - چند کد آهنگ برای وبلاگ
همیشه حرفی را بزن که بتوانی بنویسی،چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی و چیزیی را امضا کن که بتوانی پایش بایستی