تبلیغات
متفرقه - عاشقی
همیشه حرفی را بزن که بتوانی بنویسی،چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی و چیزیی را امضا کن که بتوانی پایش بایستی

عاشقی

پنجشنبه 4 خرداد 1391 10:17 ق.ظ

نویسنده : محمد

عاشقی رامعنی و مفهوم چیست جایش کجاست

عاشقی در دل نباشد عشق مأوایش کجاست

عاشقی جان باختن درراه دلدار است و بس

عاشقی آتش گر فتن در برِیارا ست و بس

عاشقی یعنی که مست از با ده وخم گشته ای

عاشقی یعنی که در معبودِ خود گُم گشته ای

عاشقی یعنی جدا از خود شدن ،شیدا شدن

عاشقی یعنی چو مجنون بی گُنُه رسوا شدن

عاشقی درسِ فداکاری و مهر آموختن

عاشقی پروانه سان بر گردِ شمعی سوختن

عاشقی یعنی كه هر دَ م یک صدا گو ئی خدا

عاشقی یعنی َرَوی در راهِ حق ، جوئی خدا

عاشقی راهِ رها ئی بشر از قید جان

نی تمام عُمر گردی در پیِ یک لقمه نان

عاشقی یعنی که فرهاد است و کوهِ بیستون

عاشقی یعنی که مرزی بین عقل است و جنون

عاشقی یعنی سَرت را در رهِ جانان دهی

همچو « گوهر» بهِر یک نیمه نگاهش جان دهی
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -