تبلیغات
متفرقه - تو
همیشه حرفی را بزن که بتوانی بنویسی،چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی و چیزیی را امضا کن که بتوانی پایش بایستی

تو

پنجشنبه 29 تیر 1391 10:34 ب.ظ

نویسنده : محمد
تو کاشکی فراموش کنی جاده رو
صدات ﻤــﻰ کنم ﺘــﺎ بمونی٬ﻨــــرو

توهرجاکه باشی صدات ﻤــﻰ ﻜـﻨﻡ
دلم رو ﻔــــدای چشات ﻤـــﻰ ﻜـﻨـﻡ

نگواز ﻤــن وﻋــﺸـــق ِﻤـن خسته ای
ﻨـﮔــــوﻜـﻔـﺘـــر ِﺒــــﺎل و ﭘــرﺒـﺴـﺘـﻪای

ﺒـﻴــﺎ ﺒـــﺎورم ﻜـــن٬به ﻤــن تکیه ﻜــن
به ﻤــن تکیه ﻜــن ٬عشقت̓ ﻫــدیه کن

یه روزی توخواستی ﻜـــﻪ عاشق بشم ﻤـن
ﺒـه عشق ِﺘـــوﺘـﻨــﻬـﺎ نفس ﻤـــﻰ کشم ﻤــن

ﺒـﻴــﺎ زﻴـــر ِﺒـــــﺎرون ﺘــوهمراه ِﻤـن ﺒــﺎش
ﻫــﻤـﻴـﺸــﻪ ﻜــﻨــــﺎرم ﺒـﻤــوﻨــﻰ ﺘــوایکاش

پریزاد ِعشقی٬تو افسونگری
ﺘـوﻫــﻤــزاد ِگلهای نیلوﻔــری

تو رو دیدم و دل به دریا زدم
توهرجا که رفتی٬منم اوﻤــدمدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -